İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 32 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General most en çok
General most en fazla
General most en ziyade
General most pek
General most en
General most en ziyade
General most son derece
General most en fazla miktar
General most en büyük kısım
General most ekseriyet
General most çokluk
General most at most olsa olsa
General most en ziyade
General most for the most part umumiyetle
General most ekseriyetle
General most başlıca
General most make the most of azami derecede istifade etmek
General most önem vermek
General most büyütmek
General most Most of it is true büyük kısmı doğrudur çoğu hakikattir
General most mostly ekseriya
General most çok kere
General most en
General most en çok
General most çok
General most pek
General most son derece
General most s
General most adl
General most en çok
General most en fazla
General most çoğu