İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 78 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General off from the off başlangıçtan beri
General off ileriye
General off ileride
General off öteye
General off ötede
General off yanda
General off tamamen
General off uzakta
General off uzak
General off yanlış
General off uygun olmayan
General off anormal
General off bitmiş
General off görev dışındaki
General off sağdaki
General off dan uzak off and on ara sıra
General off off chance zayıf bir ihtimal
General off It iş off my hands
General off Benim elimden çıkmıştır
General off Artık sorumlu değilim
General off Off with you! Defol ! an off street sapa sokak
General off a week off bir haftalık izin
General off bir hafta sonra
General off be off ayrılmak
General off terketmek
General off yanılmak
General off be off in one' calculations hesabında yanılmış olmak
General off beat off the attack hücumu tamamen püskürtmek
General off be off strawberries çilek yemekten mahrum olmak
General off call the game off oyunu iptal etmek
General off fall off düşmek
General off azalmak
General off bırakmak
General off far off çok uzak
General off He is well off
General off Hali vakti yerinde
General off Zengindir
General off kill off all enemies düşmanların hepsini öIdürmek
General off my off day izin günüm
General off fena günüm
General off put off an appointment bir randevuyu ertelemek
General off soğutmak
General off show off gösteriş yapmak
General off take off alıp götürmek
General off öIdürmek
General off indirmek
General off çıkarmak
General off kalkmak
General off havalanmak
General off The cheese is a bit off
General off Peynir biraz bozulmuş
General off The deal is off
General off Anlaşma iptal edildi
General off The electricity is off
General off Elektrik kesildi
General off We are off now
General off Nihayet yola çıkıyoruz
General off uzakta
General off uzağa
General off uzak
General off gitmiş
General off ayrılmış
General off izinli
General off sönmüş
General off kapalı
General off çalışmayan
General off tamamen
General off bozuk
General off kötü
General off kaba
General off suya düşmüş
General off ertelenmiş
General off vazgeçilmiş
General off -dan
General off -den uzak
General off -den ayrılan
General off sapan
General off yakınında