İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 19 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General pelt post
General pelt hayvan derisi
General pelt deriden yapılmış giysi
General pelt insan derisi
General pelt taşlamak
General pelt atmak
General pelt topa tutmak
General pelt koşmak
General pelt seğirtmek
General pelt dövme
General pelt topa tutma
General pelt şiddetli darbe
General pelt sürat
General pelt hız
General pelt pösteki
General pelt post
General pelt deri
General pelt kürk
General pelt deli gibi koşmak