İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 51 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General positive kesin
General positive kati
General positive mutlak
General positive olumlu
General positive müspet
General positive gerçek
General positive hakiki
General positive esaslı
General positive şüphesiz
General positive muhakkak
General positive sarih
General positive açık
General positive vazıh
General positive gerekli
General positive emin
General positive pozitif
General positive pozitif
General positive çekici
General positive pozitif
General positive olumlu
General positive durum veya hastalığın varolduğunu gösteren
General positive müspet derece
General positive sarih sıfat
General positive ışıkları ve gölgeleri tabii halde gösteren fotoğraf
General positive müspet elektrik akımı
General positive kesin şey
General positive kati şey
General positive positive assertion kesin ifade
General positive positive electricity pozitif elektrik akımı
General positive positive proof kesin delil
General positive artı
General positive zait
General positive positively muhakkak
General positive katiyetle
General positive kesin olarak positiveness katiyet
General positive kesinlik
General positive mutlak
General positive kesin
General positive emin
General positive şüphesiz
General positive faydalı
General positive yararlı
General positive olumlu
General positive artı
General positive pozitif
General positive pozitif
General positive hastalık belirtisi gösteren
General positive tam
General positive gerçek
General positive sıfırdan büyük nicelik
General positive artı nicelik