İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 69 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General post kazık
General post destek
General post afişlerle ilan etmek
General post kusurlarını açığa vurmak
General post adını listeye koymak
General post memuriyet
General post mahal
General post bir memurun tayin edildiği yer
General post hizmet
General post ordugah
General post kışla
General post askeri menzil
General post kol
General post karakol
General post devriye
General post polis noktası
General post yabancıların kurdukları alış veriş yeri
General post koymak
General post yerleştirmek
General post vazifelendirmek
General post ing posta servisi
General post posta kutusu
General post postane
General post atlı postacı
General post posta tatarı
General post atlı postacının at değiştirdiği yer
General post menzil
General post posta ile göndermek
General post bilgi vermek
General post bildirmek
General post hesapları yevmiye defterinden ana deftere nakletmek
General post posta atlarıyle seyahat etmek
General post süratle yolculuk etmek
General post acele gitmek
General post posta atlarıyle
General post süratle
General post çabuk olarak
General post post card kartpostal
General post posta kartı
General post post chaise posta arabası
General post B
General post Orko
General post post office postane
General post abbr PTT
General post post road posta yolu
General post a heavy post mektupla dolu posta
General post morning post sabah postası
General post by return post ilk posta ile
General post acele
General post posta
General post direk
General post kazık
General post
General post görev
General post orun
General post nöbet
General post posta
General post garnizon
General post kışla
General post sakçı çekidi
General post karakol
General post postaya atmak
General post postalamak
General post ilan etmek
General post yerleştirmek
General post dikmek
General post koymak
General post tayin etmek
General post atamak

Türkçe'den İngilizce'ye 10 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel post fell
Genel post fur
Genel post hide
Genel post pelt
Genel post woolfell
Genel post coat
Genel post fur
Genel post hide
Genel post pelt
Genel post skin