İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 13 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General precision dikkat
General precision katilik
General precision kesinlik
General precision sıhhat
General precision dakiklik
General precision doğruluk
General precision sarahat
General precision vuzuh
General precision dakik
General precision precision bombing tam isabetli bombardıman
General precision tamlık
General precision kesinlik
General precision doğruluk