İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 26 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General pretty güzel
General pretty hoş
General pretty sevimli
General pretty latif
General pretty iyi
General pretty âlâ
General pretty oldukça
General pretty epeyce
General pretty hayli
General pretty pretty difficult hayli güç
General pretty pretty much the same hemen hemen aynı
General pretty yine öyle
General pretty pretty well suited iyi uymuş
General pretty a pretty mess berbat iş
General pretty cost a pretty penny çok pahalı olmak
General pretty hoş
General pretty güzel
General pretty suluv
General pretty çekici
General pretty tatlı
General pretty sevimli
General pretty iyi
General pretty yakşı
General pretty bir hayli
General pretty oldukça
General pretty epey