İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 16 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General profligate uçarı
General profligate haylaz
General profligate günahkâr
General profligate edepsiz
General profligate müsrif kimse
General profligate hovarda
General profligate profligacy ahlâksızlık
General profligate günahkârlık
General profligate utanmazlık
General profligate hovardalık
General profligate profligately hovardaca
General profligate haylazca
General profligate müsrif
General profligate savurgan
General profligate ahlaksız
General profligate utanmaz