İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 72 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General pull çekmek
General pull koparmak
General pull sürüklemek
General pull topu eğri meydana getirecek şekilde atmak
General pull girmek
General pull gelmek
General pull bir yudum içmek
General pull bir nefes çekmek
General pull pull a long face surat asmak
General pull pull a muscle adaleyi incitmek
General pull pull apart çekip ayırmak
General pull pull away çekip ayırmak
General pull çekmek
General pull çekilip ayrılmak
General pull pull down yıkmak
General pull moralini bozmak
General pull üzmek
General pull pull for yardım etmek
General pull desteklemek
General pull pull in one' horns daha dikkatli olmak
General pull pull off çekip çıkarmak
General pull başarmak
General pull pull oneself together kendine gelmek
General pull kendine hakim olmak
General pull pull one' leg aldatmak
General pull pull one' punches hızla vurur gibi görünmek
General pull pull one' rank üs- tünlüğünü kabul ettirmek
General pull pull one' weight gerekli gayreti sarfetmek
General pull pull out çekip çıkarmak
General pull ayrılmak
General pull pull strings tesir ettirmek
General pull piston kullanmak
General pull pull through paçayı kurtarmak
General pull pull together işbirliği yapmak
General pull elde bulunanlardan meydana getirmek
General pull pull to pieces paramparça etmek
General pull pull up ileri gitmek
General pull kökünden çekip çıkarmak
General pull durmak
General pull pull up stakes ilgisini kesip gitmek
General pull çekiş
General pull çekme
General pull tutamaç
General pull dayanıklık
General pull kürek çekme
General pull kayırma
General pull piston
General pull arka
General pull uğraşma
General pull gayret
General pull gerilim
General pull have pull arkası olmak
General pull mahkemede dayısı bulunmak
General pull çekmek
General pull çekmek
General pull asılmak
General pull çekiştirmek
General pull koparmak
General pull yolmak
General pull toplamak
General pull çekmek
General pull toplamak
General pull çekme
General pull çekiş
General pull zorlu tırmanış
General pull yudum
General pull fırt
General pull kısa sandal gezintisi
General pull etki
General pull nüfuz
General pull iltimas
General pull torpil