İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 37 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General pure saf
General pure safi
General pure som
General pure halis
General pure has
General pure temiz
General pure kusursuz
General pure lekesiz
General pure nazari
General pure tatbikatsız
General pure iffetli
General pure namuslu
General pure masum
General pure pure and simple sadece
General pure yalnız
General pure tek
General pure pure'ly sadece
General pure yalnız
General pure tamamen
General pure bütün bütün
General pure masumiyetle
General pure iffetle
General pure pureness safilik
General pure paklık
General pure temizlik
General pure katıksız
General pure arı
General pure saf
General pure halis
General pure temiz
General pure safkan
General pure saf
General pure masum
General pure namuslu
General pure iffetli
General pure soyut
General pure kuramsal