İngilizce - Türkçe Sözlükİngilizce'den Türkçe'ye 43 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General raw çiğ, pişmemiş; ham, işlenmemiş, terbiye edilmemiş bükülmemiş, tasfiye olunmamış; olgunlaşmamış; derisi sıyrılmış; soğuk; taze, yeni; acemi, tecrübesiz; the ile sıyrık. in the raw doğal halde, işlenmemiş; (A.B.D.), (k. dili) çıplak. raw deal (argo.) haksız muamele. raw material hammadde. raw silk ham ipek. raw spirits saf ispirto. raw'ish hamca; oldukça çiğ. rawness çiğlik; hamlık; sıyrık.
General raw (yiyecek) pişmemiş, çiğ, işlenmemiş, ham, (insan) eğitilmemiş, deneyimsiz, acemi, (cilt) ağrılı, acıyan, (hava) soğuk ve yağışlı, nemli
General raw çiğ
General raw pişmemiş
General raw ham
General raw işlenmemiş
General raw terbiye edilmemiş bükülmemiş
General raw tasfiye olunmamış
General raw olgunlaşmamış
General raw derisi sıyrılmış
General raw soğuk
General raw taze
General raw yeni
General raw acemi
General raw tecrübesiz
General raw the ile sıyrık
General raw in the raw doğal halde
General raw işlenmemiş
General raw (A
General raw B
General raw D)
General raw (k
General raw dili) çıplak
Slang raw raw deal (argo) haksız muamele
General raw raw material hammadde
General raw raw silk ham ipek
General raw raw spirits saf ispirto
General raw raw'ish hamca
General raw oldukça çiğ
General raw rawness çiğlik
General raw hamlık
General raw sıyrık
General raw (yiyecek) pişmemiş
General raw çiğ
General raw işlenmemiş
General raw ham
General raw (insan) eğitilmemiş
General raw deneyimsiz
General raw acemi
General raw (cilt) ağrılı
General raw acıyan
General raw (hava) soğuk ve yağışlı
General raw nemli