İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 31 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General raw çiğ
General raw pişmemiş
General raw ham
General raw işlenmemiş
General raw terbiye edilmemiş bükülmemiş
General raw tasfiye olunmamış
General raw olgunlaşmamış
General raw derisi sıyrılmış
General raw soğuk
General raw taze
General raw yeni
General raw acemi
General raw tecrübesiz
General raw the ile sıyrık
General raw in the raw doğal halde
General raw işlenmemiş
General raw raw material hammadde
General raw raw silk ham ipek
General raw raw spirits saf ispirto
General raw raw'ish hamca
General raw oldukça çiğ
General raw rawness çiğlik
General raw hamlık
General raw sıyrık
General raw çiğ
General raw işlenmemiş
General raw ham
General raw deneyimsiz
General raw acemi
General raw acıyan
General raw nemli