İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 44 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General reach uzatmak
General reach elini uzatıp almak veya alarak vermek
General reach uzanmak
General reach erişmek
General reach yetişmek
General reach varmak
General reach ulaşmak
General reach vâsıl olmak
General reach gelmek
General reach reach ahead ileriye uzanmak
General reach reach down elini aşağıya uzatmak
General reach reach for almak üzere uzanmak
General reach uzatma
General reach uzanma
General reach yetişme
General reach erişme
General reach erim
General reach menzil
General reach etki alanı
General reach alan
General reach görüş sahası
General reach düz uzam
General reach beyond reach
General reach out of reach erişilmez
General reach yetişilmez
General reach within reach erişilebilir
General reach uzanmak
General reach yetişmek
General reach uzatmak
General reach uzatıp vermek
General reach ulaşmak
General reach varmak
General reach ile iletişim kurmak
General reach görüşmek
General reach temas kurmak
General reach -e varmak
General reach bulmak
General reach elin erişebileceği uzaklık
General reach kol uzunluğu
General reach erim
General reach menzil
General reach anlayış
General reach kavrayış
General reach kavrama gücü