İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 35 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General rear geri
General rear arka
General rear dümdar
General rear arkadaki
General rear en geri
General rear artçı
General rear rear line en geri asker safı
General rear rearmost en geri
General rear en sonraki
General rear rearward geriye doğru
General rear arkadaki
General rear kaldırmak
General rear yükseltmek
General rear dikmek
General rear inşa etmek
General rear bina etmek
General rear yetiştirmek
General rear besleyip büyütmek
General rear yükselmek
General rear rear up şahlanmak
General rear yetiştirmek
General rear büyütmek
General rear beslemek
General rear bakmak
General rear dikmek
General rear inşa etmek
General rear kaldırmak
General rear yukarı kaldırmak
General rear şahlanmak
General rear geri
General rear arka
General rear art
General rear en geri saf
General rear kıç
General rear popo