İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 52 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General regard dikkatle bakmak
General regard dikkat etmek
General regard itibar etmek
General regard saymak
General regard hürmet etmek
General regard riayet etmek
General regard addetmek
General regard kabul etmek
General regard dinlemek
General regard dikkatli bakmak
General regard dikkat etmek
General regard as regards hakkında
General regard hususunda
General regard bakış
General regard nazar
General regard hürmet
General regard saygı
General regard riayet
General regard itibar
General regard sayma
General regard mulâhaza
General regard fikir
General regard Give my regards
General regard Selâm söyleyin
General regard in regard to
General regard with regard to nazaran
General regard e gelince
General regard hususunda
General regard out of regard to hatırı için
General regard e riayeten
General regard without regard to bakmadan
General regard ehemmiyet vermeden
General regard bakmak
General regard gözü ile bakmak
General regard gibi görmek
General regard olarak ele almak
General regard saymak
General regard göz önünde tutmak
General regard umursamak
General regard önemsemek
General regard aldırmak
General regard kulak asmak
General regard saygı
General regard itibar
General regard önemseme
General regard aldırış
General regard saygı
General regard dikkat
General regard bakış
General regard ç
General regard selam
General regard iyi dilekler