İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 101 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General right doğru
General right düz: doğrulu
General right dik: haklı
General right âdil
General right insaflı: uygun
General right münasip: doğru
General right gerçek
General right gerçeğe uygun
General right durüst
General right iyi
General right sağlam
General right doğru
General right adaletli olarak
General right adalete uygun şekilde
General right dosdoğru
General right doğruca
General right pek
General right çok
General right hak
General right adalete uygunluk
General right hakikat
General right doğruluk
General right dürüstlük
General right sağ taraf
General right yetki
General right hakkını yerine getirmek
General right doğ- rultmak
General right tashih etmek
General right düzeltmek
General right doğrulmak
General right Right ! Hakllsınız ! Doğrudur right along boyuna
General right bütün vakit
General right right angle dik açı
General right right away hemen
General right derhal
General right matla- üstüval
General right right of assembly toplanma hakkı
General right right of asylum iltica hakkı
General right right off hemen
General right derhal
General right önden geçme hakkı
General right demiryolunun geçtiği arazi
General right kabloların döşendiği arazi parçası
General right yol geçen arazi parçası
General right B
General right right trianglegeom dik üçgen
General right right whale balina
General right right wing sağ kanat
General right sağcılar
General right a legal right kanuni hak
General right by right of hak veya yetkisiyle
General right by right hakkı olarak
General right hakka bakılırsa
General right Declaration of Human Rights İnsan Hakları Beyannamesi
General right have a good right çok hakkı olmak
General right tamamıyle haklı olmak
General right on the right side doğru tarafta
General right doğru yüzünde
General right women' rights kadın hakları
General right doğru
General right düz
General right doğru
General right doğru
General right gerçeğe uygun
General right haklı
General right elverişli
General right uygun
General right iyi
General right sağlam
General right dürüst
General right doğru
General right namuslu
General right güvenilir
General right gereken
General right aranan
General right sağlam
General right sağlıklı
General right iyi
General right aklı başında
General right sağ
General right sağ
General right tutucu
General right hak
General right yetki
General right doğruluk
General right dürüstlük
General right doğru olan şey
General right doğru
General right sağ taraf
General right sağ
General right doğru olarak
General right doğru
General right doğru
General right adaletli
General right dosdoğru
General right doğruca
General right düzgün
General right yolunda
General right uygun biçimde
General right doğrultmak
General right düzeltmek