İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 13 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General rigor sertlik
General rigor katılık
General rigor insafsızlık
General rigor eğilmezlik
General rigor bükülmezlik
General rigor şiddet
General rigor ihtimam
General rigor dikkat
General rigor ürperme
General rigor dış etkilere karşı tepkisiz kalma
General rigor rigor mortis ölümden sonra vücudun katılaşması
General rigor bkz
General rigor rigour