İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 16 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General rigorous şiddetli
General rigorous sert
General rigorous ihtimamlı
General rigorous rigorously insafsızca
General rigorous tamamı tamamına
General rigorous dakik olarak
General rigorous rigorousness sertlik
General rigorous insafsızlık
General rigorous dakiklik
General rigorous ihtimam
General rigorous sert
General rigorous şiddetli
General rigorous özenli
General rigorous dikkatli
General rigorous sıkı
General rigorous titiz