İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 42 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General rock kaya
General rock kaya parçası
General rock kaya gibi kuvvetli şey
General rock elmas
General rock felâkete sebep olan şey
General rock the Rock Cebelitarık dağı ve kalesi
General rock rock bass Amerika'ya mahsus bir çeşit tatlı su balığı
General rock rock bottom kaya tabakası
General rock ulaşılmaz
General rock erişilmez
General rock rock candy akide şekeri
General rock rock crystal neceftaşı
General rock rock garden kayalık yerde bulunan bahçe
General rock dağ çiçekleri yetiş- tirmek için özel olarak yapılan kayalık bahçe
General rock rock ruby 1â1 taşı
General rock rock salt kayatuzu
General rock rockwork kaya parçaları ile yapılan duvar veya bahçe- süsü
General rock living rock arz kabuğun daki taşküreden ayrılmamış kaya kitlesi
General rock on the rocks kayaya çarpmış
General rock harap olmuş
General rock iflâs etmiş
General rock sallamak
General rock beşik sallamak
General rock sallayarak
General rock uyutmak
General rock sallanmak
General rock olduğu yerde sallanmak
General rock sallama
General rock sallanma
General rock rockandroll çok ritmik bir pop müziği
General rock rocking chair salıncaklı sandalye
General rock rocking horse salmcaklı oyuncak at
General rock rock the boat velveleye vermek
General rock sallamak
General rock sallanmak
General rock şaşırtmak
General rock sarsmak
General rock şok etmek
General rock rak
General rock kaya
General rock kayalık
General rock bir tür şekerleme