İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 74 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General rough pürüzlendirmek
General rough rough in
General rough rough out kabataslak yapmak
General rough rough it rahatına fazla düşkün olmamak
General rough sıkıntılara katlanmak
General rough çok basit bir şekilde yaşamak veya seyahat etmek
General rough rough up itip kakmak
General rough dövmek
General rough kabaca
General rough play rough itişip kakışmak
General rough pürüzlü
General rough düzgün olmayan
General rough tüylü
General rough taşlık
General rough inişli yokuşlu
General rough kaba
General rough zahmetli
General rough sert
General rough fırtınalı
General rough hoyrat
General rough kabataslak
General rough yaklaşık
General rough kaba ve terbiyesiz adam
General rough pürüzlü şey
General rough rough breathing Yunancada 'h' sesi
General rough rough draft ilk müsvedde
General rough taslak
General rough rough guess kaba tahmin
General rough rough weather sert hava
General rough in the rough kaba halde
General rough işlenmemiş durumda
General rough a diamond in the rough eğitilmemiş değerli adam
General rough roughly kabaca
General rough aşağı yukarı
General rough yaklaşık olarak
General rough rough'ness kabalık
General rough sertlik
General rough pürüzlü
General rough pürtüklü
General rough engebeli
General rough inişli yokuşlu
General rough taşlık
General rough kaba dokunmuş
General rough tüylü
General rough hoyrat
General rough kaba
General rough kaba
General rough sert
General rough işlenmemiş
General rough yontulmamış
General rough ham
General rough güç
General rough zor
General rough çetin
General rough kabataslak
General rough fırtınalı
General rough rüzgârlı
General rough dalgalı
General rough sert
General rough acımasız
General rough katı
General rough yaklaşık
General rough aşağı yukarı
General rough açık saçık
General rough müstehcen
General rough haksız
General rough talihsiz
General rough kabadayı
General rough külhanbeyi
General rough engebeli arazi
General rough karalama
General rough taslak
General rough kabaca
General rough rahatsız bir şekilde