İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 60 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General see piskoposluk
General see Holy See Papalık
General see anlamak
General see farkına varmak
General see bakmak
General see dikkat etmek
General see görüşmek
General see kabul etmek
General see tecrübesi olmak
General see tecrübe ile öğrenmek
General see geçirmek
General see see about icabına bakmak
General see bir yolunu bulmaya çalışmak
General see see a thing through bir işi başarmak
General see tuttuğunu koparmak
General see see daylight güç bir durumdan kurtulmayı sağlayacak ilk çareyi görmek
General see see double şeşi beş görmek
General see biri iki görmek
General see see eye to eye aynı fikirde olmak
General see her hususta anlaşmak
General see see into nüfuz etmek
General see kavramak
General see see in the New Year yeni yılı karşılamak
General see see life tecrübelerle hayatı anlamak
General see see one off geçirmek
General see yolcu etmek
General see uğurlamak
General see see one out birini kapıya kadar geçirmek
General see see one' way çaresini bulmak
General see see one through birine sıkıntısını atlatana kadar yardım etmek
General see see red çok öfkelenmek
General see gözünü kan bürümek
General see see service hizmet görmek
General see see something out bir şeyi sonuna getirmek
General see bitirmek
General see see stars başına vurulma sonucunda gözünün önünde yıldızlar uçuşmak
General see see the doctor doktora görünmek
General see see the light bir şeyin aslını anlamak
General see see through one bir kimsenin zihninden geçenleri keşfetmek
General see see to it icabına bakmak
General see Görüşürüz
General see As far as I can see
General see Bana kalırsa
General see It has seen better days Artık eskidi
General see Let me see
General see Bakayım
General see Dur bakalım
General see Düşüneyim
General see This much food will see us through this journey
General see Bu kadar yemek bu seyahati çıkarır
General see You see
General see yani
General see işte
General see Gördün mü?
General see görmek
General see anlamak
General see kavramak
General see farkına varmak
General see görmek
General see gereğini yapmak