İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 20 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General seize tutmak
General seize yakalamak
General seize zaptetmek
General seize müsadere etmek
General seize gaspetmek
General seize kavramak
General seize iyice anlamak
General seize takılmak
General seize dönememek
General seize tutmak
General seize yakalamak
General seize kavramak
General seize kapmak
General seize el koymak
General seize gaspetmek
General seize zaptetmek
General seize ele geçirmek
General seize yakalamak
General seize tutuklamak
General seize değerlendirmek