İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 52 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General sense duyu
General sense his
General sense dirayet
General sense zeki
General sense muhakeme
General sense şuur
General sense fikir
General sense karar
General sense düşünce
General sense anlam mana
General sense meal
General sense mefhum
General sense idrak etmek
General sense sezmek
General sense sense impression duyunun dimağa yaptığı etki
General sense sezgi
General sense sense organ duyu organı
General sense sense perception duyum
General sense bring one to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek
General sense common sense aklı selim
General sense sağduyu
General sense in a sense bir anlamda
General sense yani
General sense in one sense bir anlamda
General sense bir taraftan
General sense keen sense keskin duyu
General sense make sense anlamı olmak
General sense makul olmak
General sense make sense out of mana cıkarmak
General sense out of his senses aklı başından gitmiş
General sense çıldırmış
General sense sixth sense altıncı his
General sense take the sense of a meeting bir toplantıya hakim olan genel fikri anlamak
General sense nabız yoklamak
General sense the five senses beş duyu
General sense duyu
General sense duyum
General sense duygu
General sense his
General sense anlam
General sense anlayış
General sense anlama yetisi
General sense akıl
General sense zekâ
General sense düşünce
General sense kanı
General sense genel düşünce
General sense yön
General sense eğilim
General sense hissetmek
General sense paykamak
General sense sezmek