İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 15 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General shady göIgeli
General shady kötü
General shady gizli
General shady saklı
General shady shady dealings gizli ilişkiler
General shady entrika
General shady dolap
General shady shadily göIgeli olarak
General shady gizli olarak
General shady shadiness göIgeli oluş
General shady gölgeli
General shady gizli saklı
General shady namussuz
General shady üçkâğıtçı
General shady güvenilmez