İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 58 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General shake çalkamak
General shake titretmek
General shake silkmek
General shake sallamak
General shake metanetini bozmak
General shake sallanmak
General shake sarsılmak
General shake titremek
General shake titreşim halinde olmak
General shake başından defetmek
General shake Shake a leg
General shake Tez oluver
General shake shake down sarsarak düşürmek
General shake silkmek
General shake oturtmak
General shake yerleştirmek
General shake shake hands el sıkışmak
General shake tokalaşmak
General shake shake one' head kabul etmemeyi veya beğenmemeyi belirtmek
General shake shake off silkip atmak
General shake silkinmek
General shake shake out silkmek
General shake silkelemek
General shake shake up çalkamak
General shake silkelemek
General shake sarsmak
General shake sarsıntı
General shake sarsma
General shake titreme
General shake ihtizaz
General shake sallanış
General shake silkiş
General shake sesin titremesi
General shake kerestenin yarık veya çatlağı
General shake yersarsıntısı
General shake zelzele
General shake B
General shake milk shake çikolata veya şurupla çalkalanmış süt veya dondurma
General shake adi
General shake sıradan
General shake sallamak
General shake sarsmak
General shake sallanmak
General shake sarsılmak
General shake silkelemek
General shake silkmek
General shake sarsmak
General shake allak bullak etmek
General shake çalkalamak
General shake sarsıntı
General shake sarsma
General shake titreme
General shake sallama
General shake sallanma
General shake silkme
General shake el sıkışma
General shake an
General shake saniye