İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 53 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General sharp tiz sesle söylemek
General sharp keskin
General sharp sivri
General sharp zeki
General sharp açıkgöz
General sharp istekli
General sharp çok dikkatli
General sharp pürüzsüz
General sharp temiz
General sharp acı
General sharp ekşi
General sharp sert
General sharp haşin
General sharp hiddetli
General sharp şiddetli
General sharp cimri
General sharp hesabi
General sharp dokunaklı
General sharp etkili
General sharp tesirli
General sharp mükemmel
General sharp diyez nota
General sharp diyez işareti
General sharp uzun dikiş iğnesi
General sharp şiddetle
General sharp keskin olarak
General sharp dakik olarak
General sharp zamanında
General sharp sharp practice dalavereli iş
General sharp at four o'clock sharp saat tam dörtte
General sharp Iook shurp dikkat etmek
General sharp gözünü dört açmak
General sharp sharp'ly şiddetle
General sharp sertçe
General sharp keskince
General sharp sharp' ness keskinlik
General sharp sertlik
General sharp zeki oluş
General sharp keskin
General sharp sivri
General sharp keskin
General sharp içe işleyici
General sharp keskin
General sharp ekşimsi
General sharp ani
General sharp net
General sharp açık seçik
General sharp ani ve sert
General sharp tam
General sharp aniden
General sharp diyez
General sharp diyez nota
General sharp diyez işareti