İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 67 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General short kısa
General short kısa boylu
General short bodur
General short eksik
General short nakıs
General short dar
General short ihtiyacı karşılamayan
General short gevrek
General short çabuk kırılan
General short çok yağIı
General short birdenbire
General short elde bulunmayan malı satmak üzere
General short tersçe
General short eksik
General short kısa şey
General short eksiklik
General short uzun sözun kısası
General short kısa reklam ve miki filmi
General short düşük kaliteli mal
General short şort
General short short and sweet kısa ve yerinde
General short short commons gıda eksikliği
General short short cut kestirme yol
General short short of -dan başka
General short short order çabuk ve kolay hazırlanabilen yemek
General short short story kısa hikaye
General short short wave kısa dalga
General short yetersiz olmak
General short yetmemek az kalmak
General short come short eksik gelmek
General short yetişmemek
General short erişememek
General short cut short birden kesmek
General short ulaşamamak
General short yetmemek
General short for short kısaca
General short in short kısaca
General short muhtasar olarak
General short kısacası
General short velhasıl
General short in short order hemen
General short derhal
General short make short work of hakkından gelmek
General short run short malzemesi tükenmek
General short kâfi gelmemek
General short kıtlaşmak
General short the long and the short of it uzun sözün kısası
General short hulâsa
General short shortly yakında
General short kısaca
General short kabaca
General short terslikle
General short shortness kısalık
General short noksanlık
General short yetmeyiş
General short kısa
General short kısa boylu
General short kısa süren
General short parasız
General short yeterli parası olmayan
General short az
General short kıt
General short yetersiz
General short aniden
General short gafleten
General short kısa devre
General short kontak