İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 64 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General stick tahta parçası
General stick değnek
General stick baston
General stick çubuk sopa
General stick ağaç
General stick sırık
General stick tahta
General stick kumpas
General stick orkestra şefinin değneği
General stick idare kolu
General stick the sticks kereste elde edilen orman
General stick işe koyulmak
General stick hold a stick to karşılaştırmaya değmek
General stick walking stick baston wrong end
General stick short end veya dirty end of the stick işin kötü tarafı
General stick delmek
General stick koymak
General stick sokmak
General stick çakmak
General stick saplanıp kalmak
General stick hareket edememek
General stick kopmamak
General stick yapıştırmak
General stick yapışmak
General stick bıçaklamak
General stick hançerlemek
General stick sadık kalmak
General stick stick around civarında dolaşmak
General stick peşinden ayrılmamak
General stick oyalanmak
General stick stick at sakınmak
General stick itirazda bulunmak
General stick çekinmek
General stick direnmek
General stick stick to yapışmak
General stick stick by sadık kalmak
General stick civarında kalmak
General stick sonuna kadar kahrını çekmek
General stick stick one' neck out tehlikeyi göze almak
General stick stick out dışarı çıkarmak
General stick dışarı çıkmak
General stick aşikâr olmak
General stick stick together birbirine yapışmak
General stick dayanışmak
General stick birbirine destek olmak
General stick stick to one' guns direnmek
General stick stick to one' knitting kendi işine bağlı kalmak
General stick stick to one' ribs doyurmak
General stick tabanca ile soymak
General stick stick with it dayanmak
General stick sonuna kadar sebat etmek
General stick sticking plaster plaster
General stick sticking point takıntılı yer
General stick sopa
General stick değnek
General stick baston
General stick saplamak
General stick sançmak
General stick saplanmak
General stick koymak
General stick sokmak
General stick takmak
General stick yapışmak
General stick yapıştırmak