İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 80 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General stock stok
General stock depo malları
General stock mevcut mal
General stock satılacak mal
General stock bir çiftlikte bulunan hayvanlar
General stock sermaye hisseleri
General stock hisse senedi
General stock ağaç gövdesi
General stock ırk
General stock silsile
General stock soy
General stock nesep
General stock nesil
General stock dil ailesi
General stock menşe
General stock asıl
General stock çorba için hazırlanan et suyu
General stock hammadde
General stock tüfek veya tabanca kundağı
General stock top arabasının ana dingili
General stock sap
General stock kabza
General stock el
General stock üzerine aşı yapılan dal
General stock aşı budağının alındığı dal
General stock tiyatro trupu ve repertuvarı
General stock gemi inşaat kızağı
General stock stock boy satılacak malları dükkânda tanzim eden kimse
General stock stock car yarış için gerekli değişiklikler yapılmış araba
General stock stock company hisse senetleri çıkaran şirket
General stock tiyatro trupu
General stock stock dove yabani güvercin
General stock stock exchange
General stock borsa stock farm hayvan çiftliği
General stock stock in trade dükkandaki mal
General stock sermaye
General stock kuvvetli taraf
General stock stock market borsa
General stock hisse senetleri fiyatlarının inip çıkması
General stock stock taking malın mevcudunu sayma
General stock mevcudu kontrol
General stock inşa halinde
General stock out of stock elde kalmamış
General stock mevcudu tükenmiş
General stock take stock malın mevcudunu saymak
General stock önceden hesaplamak veya imtihan etmek
General stock alâkadar olmak
General stock önem vermek
General stock inanmak
General stock stok yapmak
General stock mal yığmak
General stock mal ile doldurmak
General stock filiz sürmek
General stock alelade
General stock beklenen
General stock stok olarak elde tutulan
General stock her vakit kullanılmaya hazır
General stock elde bulundurulan
General stock tamamen
General stock şebboy
General stock kırmızı şebboy
General stock stok
General stock mevcut mal
General stock hisse senedi
General stock devlet tahvili
General stock ağaç gövdesi
General stock kütük
General stock çiftlik hayvanları
General stock soy
General stock nesil
General stock sap
General stock kabza
General stock şebboy çiçeği
General stock stok etmek
General stock beylik
General stock basmakalıp
General stock alelade
General stock beklenen
General stock damızlık
General stock stok olarak elde tutulan