İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 25 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General story hikaye
General story öykü
General story tarih
General story rivayet
General story anlatılan şey
General story makale
General story masal
General story efsane
General story destan
General story kısa roman
General story roman taslağı
General story martaval
General story hikaye anlatmak: tarihi tablolarla süslemek
General story story hour masal saati
General story story writer romancı
General story hikâyeci
General story öykü
General story hikaye
General story nakil
General story nağıl
General story masal
General story yalan
General story martaval
General story masal
General story makale