İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 71 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General strike çarpmak
General strike darbe indirmek
General strike yumruk atmak
General strike çakmak
General strike çatmak
General strike basmak
General strike darbetmek
General strike gelmek
General strike bulmak
General strike ulaşmak
General strike dolu zahire ölçüsünü bir tahta parçasıyla silip düzeltmek
General strike akdetmek
General strike kararlaştırmak
General strike zihninde yer etmek
General strike etkilemek
General strike dikkatini çekmek
General strike arya sancak etmek
General strike poz almak
General strike ilerlemek
General strike birdenbire bulmak
General strike grev yapmak
General strike kök sürmek
General strike strike down darbeyle yere yıkmak
General strike aciz bırakmak
General strike strike dumb şaşırtmak
General strike strike hands pazarlık şartlarını kabul ederek el sıkışmak
General strike strike home etkilemek
General strike tesirli olmak
General strike strike off veya from çıkarmak
General strike ayırmak
General strike kesmek
General strike strike out karalayarak çıkarmak
General strike işe koyulmak
General strike strike the set sahne donatımım boşaltmak
General strike strike up çalmaya başlamak
General strike strike up a friendship dostluk kurmak
General strike It strikes me Bana öyle geliyor ki
General strike vurma
General strike çarpma
General strike grev
General strike umulmadık bir yerde zengin maden filizi bulma
General strike dolu kilenin üstünü silip düzeltecek alet
General strike üstünlük
General strike mükemmellik
General strike doluluk
General strike bir defada darbedilen sikke miktarı
General strike büyük vurgun
General strike bowling oyununda ilk vuruşta bütün kukaları devirme
General strike başarısızlık
General strike general strike genel grev on strike grev halinde
General strike sympathy strike sempati grevi
General strike vurmak
General strike çarpmak
General strike çakmak
General strike yakmak
General strike yanmak
General strike çalmak
General strike basmak
General strike vurmak
General strike grev yapmak
General strike etkilemek
General strike düşündürmek
General strike bir izlenim bırakmak
General strike aklına gelivermek
General strike basmak
General strike bulmak
General strike vurma
General strike vuruş
General strike çarpma
General strike iş bırakımı
General strike grev