İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 33 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General strong kuvvetli
General strong zorlu
General strong güçlü
General strong metin
General strong sağlam
General strong berk
General strong dayanıklı
General strong sert
General strong keskin
General strong ağır
General strong şiddetli
General strong gayretli
General strong temeli sağlam
General strong esaslı
General strong broke
General strong strong constitution sağlam bünye
General strong strong drink sert içki
General strong strong language sert ve ağır sözler
General strong küfür
General strong strong market müsait piyasa
General strong strong meat kabul edilmesi zor olan mesele
General strong an army tenthousand strong on bin kişilik bir ordu
General strong strongly kuvvetle
General strong kuvvetli bir şekilde
General strong güçlü
General strong kuvvetli
General strong metin
General strong sağlam
General strong sert
General strong keskin
General strong şiddetli
General strong ağır
General strong ağır kokulu