İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 45 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General study çalışma
General study okuma
General study irdeleme
General study mütalaa
General study inceleme
General study araştırma
General study tetkik
General study gayret
General study çalışkanlık
General study düşünme
General study tefekkür
General study dalgınlık
General study araştırma konusu veya sahası
General study kalem tecrübesi
General study alıştırma taslak
General study etüt
General study yazıhane
General study çalışma odası
General study study group araştırma grubu
General study study hall mütalaa salonu
General study çalışma saati
General study His face was a study yüzü görülecek bir haldeydi
General study in a brown study başka şeylere dikkat etmeyecek derecede düşünceye dalmış
General study make a study of öğrenmeye veya anlamaya çalışmak
General study (Verb) okumak
General study (Verb) irdelemek
General study (Verb) çalışmak
General study (Verb) ders çalışmak
General study düşünmek
General study incelemek
General study araştırmak
General study tetkik etmek
General study gayret etmek
General study tahsil etmek
General study study up on için ders çalışmak
General study çalışma
General study okuma
General study inceleme
General study taslak
General study çalışma odası
General study okumak
General study çalışmak
General study öğrenimi görmek
General study kınıkmak
General study incelemek