İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 12 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General subdue zorla itaat ettirmek
General subdue boyun eğdirmek
General subdue baskı altında tutmak
General subdue hafifletmek
General subdue yumuşatmak
General subdue toprağı tarıma elverişli kılmak
General subdue subdu'al boyun eğme
General subdue razı olma
General subdue boyunduruk altına almak
General subdue yumuşatmak
General subdue azaltmak
General subdue yatıştırmak