İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 41 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General sure şüphesiz
General sure olumlu
General sure müspet
General sure kesin
General sure kati
General sure emin
General sure sağlam
General sure güvenilir
General sure sabit
General sure metin
General sure sıkı bağlayan
General sure elbette
General sure sure enough muhakkak
General sure sahiden
General sure be sure dikkat etmek
General sure for sure elbette
General sure muhakkak
General sure kati olarak
General sure make sure temin etmek
General sure tahkik etmek
General sure soruşturmak
General sure işin aslını anlamak
General sure to be sure elbette
General sure muhakkak
General sure sure'ness katiyet
General sure kesinlik
General sure emin olma
General sure emin
General sure şüphesiz
General sure kesin
General sure anık
General sure muhakkak
General sure mutlak
General sure güvenilir
General sure sağlam
General sure emin
General sure elbette
General sure tabi
General sure kesinlikle
General sure tabii
General sure elbette