İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 51 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General think tefekkür etmek
General think mütalaa etmek
General think düşünüp taşınmak
General think ölçünmek
General think teemmül etmek
General think zannetmek
General think sanmak
General think kurmak
General think niyet etmek
General think tasarlamak
General think tasavvur etmek
General think farz etmek
General think hatırlamak
General think hatıra getirmek
General think addetmek
General think bir fikirde olmak
General think think aloud düşündüğünü söylemek
General think think better of fikrini değiştirmek
General think vazgeçmek
General think daha iyi saymak
General think hakkındaki kanaati düzelmek
General think think much of çok sevmek
General think think nothing of önem vermemek
General think kolay görmek
General think think of hatırlamak
General think düşünmek
General think hayal etmek
General think saymak
General think think out düşünüp çıkarmak
General think düşünüp netice çıkarmak
General think think over bir şey üzerinde düşünmek
General think think the world of çok değer vermek
General think çok sevmek
General think think through düşünüp netice çıkarmak
General think think twice iyi düşünmek
General think think up düşünüp bulmak
General think To think that man should go to the moon! insanoğlunun aya gideceği kimin aklına gelirdi? Well
General think think of that! Hayret! Kimin aklına gelirdi? What am I thinking of? Ne kafa! Ne aptallık! While I'm thinking of it Aklımdayken
General think think'able düşünülebilir
General think akla gelebilen
General think think'ing düşünen
General think düşünme
General think fikir
General think düşünmek
General think fikirleşmek
General think sanmak
General think hatırlamak
General think anımsamak
General think beklemek
General think ummak
General think tahmin etmek