İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 44 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General tip hafif hafif vurmak
General tip tıkırdatmak
General tip hafif vuruş
General tip tıkırdatma
General tip burun
General tip tepe
General tip doruk
General tip uç yapmak
General tip burun şekli vermek
General tip ucunu kapamak
General tip ucuna bir şey takmak
General tip tip to tip uç uca
General tip on the tip of my tongue dilimin ucunda
General tip bir yana yatırmak veya eğmek
General tip şapkayla selam vermek
General tip hafifçe vurmak
General tip bir yana yatmak veya eğilmek
General tip meyil
General tip hafif vuruş
General tip tip over devirmek
General tip devrilmek
General tip tip the scales ağırlığında olmak
General tip etkilemek
General tip bahşiş
General tip ima
General tip tavsiye
General tip bahşiş vermek
General tip tavsiye etmek
General tip tipping bahşis verme usulu
General tip çöplük
General tip bahşiş
General tip tavsiye
General tip öğüt
General tip eğmek
General tip yana yatırmak
General tip eğilmek
General tip yana yatmak
General tip devirmek
General tip devrilmek
General tip boşaltmak
General tip dökmek
General tip bırakmak
General tip bahşiş vermek
General tip görmek

Türkçe'den İngilizce'ye 19 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel tip breed
Genel tip cast
Genel tip character
Genel tip ilk
Genel tip (Ad) kidney
Genel tip lot
Genel tip stripe
Genel tip style
Genel tip type
Genel tip beggar
Genel tip bird
Genel tip (Ad) kind
Genel tip model
Genel tip nature
Genel tip norm
Genel tip sort
Genel tip stripe
Genel tip style
Genel tip type