İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 44 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General tough kopmaz
General tough kırılmaz
General tough sert
General tough pek dayanıklı
General tough kart
General tough güç
General tough zor
General tough çetin
General tough kuvvetli
General tough eğilmez
General tough direşken
General tough belâlı
General tough külhanbeyi
General tough tough spot çıkmaz
General tough That' tough
General tough Tough luck
General tough Geçmiş olsun
General tough Vah
General tough vah! Pek yazık
General tough He had the toughest beat in the city
General tough Şehrin en olaylı devriyesi onun üzerindeydi
General tough tough'ish epeyce dayanıklı
General tough pişkince
General tough kartça
General tough güççe
General tough tough'ly güçlükle
General tough tough'ness dayanıklılık
General tough güçlük
General tough güçlü
General tough dayanıklı
General tough kart
General tough çetin
General tough zor
General tough güç
General tough katı
General tough sert
General tough haşin
General tough berbat
General tough rezil
General tough şansız
General tough talihsiz
General tough kabadayı
General tough külhanbeyi
General tough bıçkın