İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 13 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General trenchant keskin
General trenchant acı
General trenchant şiddetli
General trenchant ezici
General trenchant tesirli
General trenchant kuvvetli
General trenchant trenchancy keskinlik
General trenchant tesirli olma trenchantly keskin olarak
General trenchant tesirli bir şekilde
General trenchant keskin
General trenchant sert
General trenchant acı
General trenchant etkili