İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 47 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General trust itimat
General trust güven
General trust emniyet
General trust tevekkül
General trust ümit
General trust güvenilen şahıs veya şey
General trust emanet
General trust kredi
General trust mutemetlik
General trust tröst
General trust güvenmek itimat etmek emniyet etmek: güvenerek vermek
General trust teslim etmek
General trust emanet etmek: inanmak: tevekkül etmek
General trust kredi vermek
General trust trust company tröst şirketi
General trust trust fund tesis parası
General trust vakıf para
General trust Trust Territory Birleşmiş Milletler adına büyük bir memleket tarafından idare edilen bölge
General trust manda altındaki bölge
General trust in trust himayesinde
General trust gözetiminde
General trust on trust güvenle
General trust emniyetle
General trust trust in güvenmek
General trust trust to -e dayanmak
General trust itimat etmek
General trust emanet etmek
General trust trust with emanet etmek
General trust teslim etmek
General trust trustingly itimatla
General trust güvenerek
General trust trust'less güvenilmez
General trust yalan
General trust We'll see you soon
General trust we trust
General trust İnşallah yakında görüşürüz
General trust güven
General trust sorumluluk
General trust bakım
General trust koruma
General trust mutemetlik
General trust tröst
General trust güvenmek
General trust işanmak
General trust inanmak
General trust ümit etmek
General trust ummak