İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 42 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General upset altüst etmek
General upset keyfini bozmak
General upset bozguna uğratmak
General upset beklenmedik anda yenmek
General upset sinirlendirmek
General upset midesini bozmak
General upset dövmek
General upset şişirmek
General upset devrilmek
General upset altüst olmak
General upset hükümsuz kılmak
General upset upsetting machine dövme makinası
General upset devrilmiş
General upset düzeni bozulmuş
General upset altüst olmuş
General upset üzüntülü
General upset sinirli
General upset dikine çevrilmiş
General upset devrilme
General upset altüst olma
General upset bozgun
General upset bozulma
General upset upset price müzayedede satıcının koyduğu asgari fiyat
General upset devirmek
General upset devrilmek
General upset bozmak
General upset altüst etmek
General upset üzmek
General upset neşesini kaçırmak
General upset telaşlandırmak
General upset üzgün
General upset üzüntülü
General upset tedirgin
General upset narahat
General upset rahatsız
General upset hasta
General upset bozuk
General upset devirme
General upset devrilme
General upset altüst olma
General upset allak bullak olma
General upset rahatsızlık