İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 17 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General violent sert
General violent şiddetli
General violent zorlu
General violent cebirli
General violent kuvvetli
General violent zorla yapılan
General violent fena
General violent violent death kaza sonucu ölüm
General violent cebren ölüm
General violent violently şiddetle
General violent vahşice
General violent sert
General violent şiddetli
General violent zorlu
General violent acı veren
General violent can yakan
General violent şiddet yüzünden olan