İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 19 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General vulgar kaba
General vulgar terbiyesiz
General vulgar aşağılık
General vulgar bayağı
General vulgar umumi
General vulgar adi
General vulgar umuma mahsus
General vulgar pespaye
General vulgar vulgar superstitions halka mahsus batıl itikatlar
General vulgar the vulgar herd halk sürüsü avam
General vulgar ayak takımı
General vulgar vulgarly kabaca
General vulgar terbiyesizce
General vulgar kaba
General vulgar terbiyesiz
General vulgar bayağı
General vulgar adi
General vulgar zevksiz
General vulgar adi