İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 94 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General way yol
General way tarik
General way yön
General way yan
General way taraf
General way cihet
General way yer
General way mesafe
General way usul
General way tarz
General way husus
General way adet
General way itiyat
General way huy
General way hal
General way durum
General way halet
General way gidiş
General way ilerleme
General way ileri gitme
General way çare
General way vasıta
General way geçit hakkı
General way ways and means mali tedbirler
General way para temini
General way tahsisat bulma yolları
General way uzun zaman önce
General way way in giriş
General way girilecek yol
General way way train her istasyona uğrayan tren
General way posta treni
General way across the way yolun öte tarafında
General way karşı tarafta
General way a good way hayli mesafe
General way iyi bir usul
General way all the way mümkün olduğu kadar
General way başından beri
General way a long way off çok uzakta
General way be in the way engel olmak
General way ayak altında olmak
General way by the way sırası gelmişken
General way aklıma gelmişken
General way by way of yolu ile
General way go all the way son haddine varmak
General way her naneyi yemek
General way go one' way kendi yoluna gitmek
General way bildiğini okumak
General way go out of one' way zahmete katlanmak
General way go the way of gibi gitmek
General way have a way with one ikna edici kabiliyeti olmak
General way in a small way küçük mikyasta
General way ufak ölçüde
General way in a bad way kötü bir durumda
General way tehlikede
General way çok hasta
General way in a way bir bakıma
General way make one' way ileri gitmek
General way başarmak
General way muvaffak olmak
General way on the way yol üstünde
General way yolunda
General way yolda
General way out of the way sapa
General way yol üstü olmayan
General way alışılmışın dışında
General way yolsuz
General way uygunsuz
General way münasebetsiz
General way zahmette
General way yerinde olmayan
General way kayıp
General way ortadan
General way aradan
General way yoldan
General way pay one' way kendi masraflarını kendi ödemek
General way the right way doğru yol
General way under way hareket helinde
General way ilerlemekte
General way devam etmekte
General way Have it your way
General way Nasıl istersen öyle yap
General way Let' get this out of the way
General way Bunu ortadan kaldıralım
General way B
General way İmkân yok
General way yol
General way tarz
General way sayak
General way yöntem
General way yön
General way taraf
General way mesafe
General way uzakta
General way uzak mesafede