İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 73 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General well güzel
General well hoş
General well ala
General well iyice
General well hakkıyle
General well Iâyıkıyle
General well çok
General well pek
General well tamamen
General well hayli
General well oldukça
General well iyi
General well güzel
General well sıhhatça iyi
General well sıhhatli
General well kârlı
General well elverişli
General well Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir
General well well on in life yaşı hayli ilerlemiş
General well well past forty kırkını hayli geçmiş
General well well up on the list listenin başlarında
General well all very well uygun
General well yerinde
General well as well de
General well da
General well dahi
General well bile
General well as well as olduğu kadar
General well ile beraber
General well -e ilâveten
General well I wish him well iyiliğini temenni ederim
General well Allah muvaffakiyetler versin
General well It is all very well but iyi
General well hoş ama
General well well and good kabul
General well tamam
General well peki
General well You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız
General well Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur
General well I Well
General well to be sure
General well Eh olabilir
General well Well
General well well ! Vah vah ! Aman efendim ! Hayret ! Well
General well as I was saying Ha ! Diyordum ki
General well we shall
General well kuyu
General well çeşme
General well memba
General well kaynak
General well pınar
General well hokka
General well sahanlık
General well merdiven veya asansör boşluğu
General well kaynamak
General well yerden fışkırmak
General well well up yükselmek
General well well sweep kaldıraç
General well su kuyusu
General well petrol kuyusu
General well kuyu
General well memba
General well pınar
General well kaynak
General well merdiven boşluğu
General well asansör boşluğu
General well sağlığı yerinde
General well iyi
General well yakşı
General well uygun
General well yerinde
General well şanslı
General well fışkırıp akmak

Türkçe'den İngilizce'ye 5 sonuç bulundu.

Kategori
Category
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
Genel Well declare
Genel Well ever
Genel Well thing
Genel Well well
Genel Well wrap