İngilizce - Türkçe Sözlük


İngilizce'den Türkçe'ye 58 sonuç bulundu.

Kategori
Category
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
General wrong yanlış
General wrong haksız
General wrong ters
General wrong uygunsuz
General wrong usule uygun olmayan
General wrong bozuk
General wrong makbul olmayan
General wrong istenilmeyen
General wrong ahlaksız
General wrong yanlış şekilde
General wrong yanlış olarak
General wrong fena surette
General wrong günah
General wrong hata
General wrong kusur
General wrong yalan
General wrong haksızlık
General wrong gadir
General wrong zulüm
General wrong zarar
General wrong sapıklık
General wrong yanlış yol
General wrong hakkını yemek veya iptal etmek
General wrong zarar vermek
General wrong gadretmek
General wrong zulmetmek
General wrong haksızlık etmek
General wrong yanlış şekilde göstermek
General wrong lekelemek
General wrong wrong side out tersi yüzüne dönmüş
General wrong go wrong yanılmak
General wrong sapmak
General wrong say the wrong thing pot kırmak
General wrong I don't see anything wrong with it
General wrong Onda hiç bir acayiplik görmüyorum
General wrong Bunda hiç bir sakınca görmüyorum
General wrong What' wrong with him? Onun nesi var? The party started on the wrong foot
General wrong Toplantı aksiliklerle başladı
General wrong He is on the wrong side of sixty
General wrong Altmışını geçkindir
General wrong The water went down the wrong way
General wrong Su genizine kaçtı
General wrong Don't get me wrong
General wrong Beni yanlış anlama
General wrong There' something wrong with him
General wrong Onda bir acayiplik var
General wrong He was born on the wrong side of the blanket
General wrong O piç olarak doğdu
General wrong wrongly yanlış bir şekilde
General wrong yanlış
General wrong uygunsuz
General wrong ters
General wrong haksız
General wrong kötü
General wrong ahlakdışı
General wrong bozuk
General wrong haksızlık etmek
General wrong günahını almak