5., 6., 7. ve 8. Sınıf - Türkçe - Sözcükte Anlam

 


1) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı değildir?

A)
B)
C)
D)
 


2) Düşmek, "Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek" anlamına gelir
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "düşmek" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)
 


3) "almak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden daha farklı anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


4) Bir mermer yontucusu; dağın tepesinde, kızgın güneşin altında mermer yontmaktan son derece yorulmuş. Kendi kendine söylenmeye başlamış: "Bıktım artık mermer yontmaktan! Hayat mı bu yaşadığım sanki? Devamlı mermer yontmaktan başka bir şey yapmıyorum. Yontmak zaten zor, bir de bu yetmezmiş gibi hep bu kızgın, yakıcı güneş!
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu parçadaki gerçek anlam dışında kullanılan kelimelerdendir?

A)
B)
C)
D)
 


5) "Akşam geç yattığı için sabah uyanamadı ve okula geç kaldı." cümlesine kullanılan "kaldı" kelimesi aşağıdakilerden hangsinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


6) Aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlam iken temel anlam olmayan bir kelime kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


7) "Çürükleri barındırmaz yaylaların yaylası." - Haldun Taner
"Yabancı, kirli, çürük dişlerini göstererek gülümsüyordu." - Ömer Seyfettin
"Hemen her gece sille tokat adamakıllı dayak yiyor, her yanı çürük içinde." - Attila İlhan
Yerdeki elmaların çürümüş olduğunu görünce yemekten vazgeçti.

Yukarıda verilen cümlelerde "çürük" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


8)
I. Ali bugün okulda uyuyakaldı.
II.Sınavdan sonra ailesinin gözünden düştü.
III. Sınavdan kötü not aldıktan sonra üzüldü.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


9)
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
(Necip Fazıl Kısayürek)

Yukarıda verilen dörtlükte geçen "kimsesiz" sözcüğünün dizelere kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
 


10) Atasözleri genellikle gerçek anlam dışında kullanılır. Çünkü vermek istedikleri mesaj örtülüdür.
Buna aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz?

A)
B)
C)
D)
 


11) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "almak" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A)
B)
C)
D)