7. Sınıf - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Meleklere İman ve Ahiret İnancı

 


1) Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz varlıklara somut, algılayamadıklarımıza soyut adı verilir.
Buna göre şağıdakilerden hangisi soyut bir varlıktır?

A)
B)
C)
D)
 


2) Melekler Allah ne derse onu yapar. Meleklerin görevleriyle ilgili tercih yapamazlar.
Bu bilgiye göre meleklerin hangi yeteneği yoktur?

A)
B)
C)
D)