7. Sınıf - Fen Bilimleri - Hücre ve Hücre Bölünmeleri

 


1) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yapısında bulunmaz?

A)
B)
C)
D)
 


2) Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?

A)
B)
C)
D)
 


3) Aşağıdakilerden hanisi hücredeki enerji üretimini sağlar?

A)
B)
C)
D)
 


4)
- Hücrede enerji üretiminden sorumludur.
- Hücre içi sindirimde görevlidir.
- Hücredeki maddeleri depolar.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlatılanlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
 


5) Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
 


6) Aşağıdaki organellerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A)
B)
C)
D)
 


7)
Bitki hücreleri: Hücre Duvarı - Koful - Sentriyoller - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Mitokondri - Golgi Cisimciği
Hayvan Hücreleri: Koful - Kloroplast - Endoplazmik Retikulum - Rizbozom - Lizozom - Kloroplast - Golgi Cisimciği

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirilmelidir?

A)
B)
C)
D)
 


8) Hücreyi ilk keşfeden kişi kimdir?

A)
B)
C)
D)
 


9) Aşağıdakilerden hangisi sadece hayvan hücrelerinde bulunur?

A)
B)
C)
D)
 


10) Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak bitki hücresi ayırt edilebilir?

A)
B)
C)
D)
 


11) Aşağıdaki maddelerden hangisi mitoz bölünme ile ilgili değildir?

A)
B)
C)
D)
 


12) x hücresi hayvan, y hücresi ise bitki hücresi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
 


13)
Mitokondri: Hücrenin enerji santralidir.
Endopazmik Retikulum: Hücredeki organeller ile çekirdek arasındaki iletişimi sağlar.
Hücre zarı: Hücre ile dış ortam arasında madde alışverişini sağlar.
Lizozom: Protein sentezler.

Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdaki organellerin hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

A)
B)
C)
D)