7. Sınıf - Matematik - Rasyonel Sayılarla İşlemler

 


1)

Buna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A)
B)
C)
D)
 


2)
I. Doğal sayılar ∈ Rasyonel Sayılar
I. Negatif sayılar ∈ Rasyonel Sayılar
I. Pozitif sayılar ∈ Rasyonel Sayılar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
 


3) Ahmet elindeki 50 boncuğun 12 'sini kardeşi Ayşe'ye veriyor. Ardından geriye kalan boncuğu da Esra öğretmenine veriyor. Kardeşine verdiği boncuk ile öğretmenine verdiği boncuk sayısı arasındaki fark kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


4)

Esra öğretmen, öğrencisi Ahmet'e yukarıdaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe sıralamasını istemiştir. Ancak Ahmet cevabını gösterdiğinde Esra öğretmeni eğer büyüktür/küçüktür işaretlerinin yönünü değiştirirse doğru olacağını söylemiştir.
Buna göre Ahmet'in öğretmenine verdiği cevaptaki ilk rasyonel sayının paydası kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


5)

Yukarıdaki eşitlikte çarpma işleminin hangi özelliği kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
 


6)

y yerine ne yazılmalıdır?

A)
B)
C)
D)
 


7)

Buna göre;
I. İşlemin sonucu 2/7 olarak gelir.
II. İşlemde hata vardır.
III. Birleşme özelliği kullanılmıştır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
 


8) Mehmet Demir, her 6 yumurta satışında -3,6 TL zarar ederken her 4 kutu peynir satışında ise 8,4 TL kar ediyor. Mehmet Demir'in kasasında 50 TL varsa, 5 adet yumurta ile 8 kutu peynir sattıktan sonra kaç TL'si olur?

A)
B)
C)
D)
 


9) Yusuf Ergin, elindeki 72 bilyenin 1040'ını arkadaşına veriyor. Geriye kalan bilyelerin de 13'ünü de kardeşi yutuyor. Buna göre Yusuf Erginin kaç tane bilyesi kamıştır.

A)
B)
C)
D)
 


10) Mustafa Tarık dolar 6,30 TL iken 50 dolar alıyor. Bir ay sonra dolar 9,30 olduğuna göre Mustafa Tarık'ın toplam karı kadar olmuş olur?

A)
B)
C)
D)
 


11)

Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


12)

Yukarıdaki sonsuza kadar giden sayıların toplamı kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


13)
Buna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)
B)
C)
D)
 


14) -4 sayısının toplama işlemine göre tersi olan sayı ile +5 sayısının toplama işlemine göre tersi olan sayının toplamı kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


15)
Yukarıdaki eşitlik aşağıda verilen çarpma işleminin özelliklerinden hangilerine örnek olabilir?

A)
B)
C)
D)
 


16) 6/12'si 30 metre olan bir kumaşın tamamı ile 1/4'ü 4 metre olan kumaşın çarpımının toplama işlemine göre tersi kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


17) Çeyreği dolu olan bir şişenin içindeki suyun 1/8'i kullanıldığında geriye 50 mL su kalıyor. Buna göre bu şişe kaç mL su alabilir?

A)
B)
C)
D)
 


18) Bir sayının 1/4'ü ile 1/5'i nin toplamı 18 ise bu sayının tamamı kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


19) Ahmet'in cebinde 50 TL bulunmaktadır. Parasının 2/5'ü ile bir çanta, kalan parasının da 1/15 ile bir adet çikolata almıştır. Bu çikolata kaç liradır?

A)
B)
C)
D)
 


20) Bir sayının iki katının çeyreğinin 10 fazlasının 1/3'ü 10 olduğuna göre bu sayı kaçtır?

A)
B)
C)
D)