7. Sınıf - Matematik - Tam Sayılar

 


1) "-12 < x < 3" ifadesinde x yerine gelebilecek sayılar çarpıldığında sonuç kaç çıkar?

A)
B)
C)
D)
 


2) "|-13|-|-4|" ifadesi ile aşağıdaki ifadelerden hangisi eşit değildir?

A)
B)
C)
D)
 


3) "2 + [(+5) - (-5)] " ifadesinin toplama işlemine tersi kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


4) Zemin kattan asansöre binen Sami, ilk önce 5 kat yukarı sonra 7 kat aşağı inmiştir. Buna göre asansörün bulunduğu kat ile asansörün hareket ettiği kat sayısının toplamı kaçtır?

A)
B)
C)
D)
 


5) Bir martı deniz seviyesinin 12 metre yüksekliğinde uçarken, denizin 3 metre altındaki balığı yakalaması için kaç metre aşağı inmelidir?

A)
B)
C)
D)
 


6) Bir denizaltı denizin -100 metre altındadır. Bu denizaltı her dakika en fazla 5 metre yukarı çıkabilmektedir. Bu deniz altının -50 seviyesine ulaşması en az kaç dakika sürer?

A)
B)
C)
D)